Thẻ

, , , , , , , , , , , ,

Đây là hình ảnh lồn của con gái lúc đang dậy thì với những cấu tạo được giới thiệu trên hình ảnh và còn những ảnh màng trinh của con gái còn trinh và mất trinh ở dưới.
Bộ phận sinh dục nữ hay dân dã gọi là lồn, bím hoặc là bướm với các cấu tạo đặc biệt mỗi bộ phận có một chức năng riêng biệt mời …

Advertisements